ΑΠΟ 1η ΠΡΑΣΙΝΗ 6 Gup ΓΙΑ 2η ΠΡΑΣΙΝΗ 5 Gup

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΕΡΙΩΝ (ΣΟΥ ΓΚΙ)

Yuk Jin Kong Kyuk

Hu Gul Jaseh

Γιουκ Τζιν Κον(γκ) Γιόκ (Αν Ε Σο Μπακ Ουρο Σουντο Μακι + Του(ε)λ Ο Τσουν Νταν Κον(γκ) Γιόκ)

Χου Γκουλ Τζασε

διπλή κίνηση (από μέσα προς τα έξω άμυνα/μπλοκ +αντίθετη γροθιά στο κέντρο (διάφραγμα)

πίσω στάση

Ahn Ye Seo Bahk Euro Soo Do Kong Kyuk

Jun Gul Jaseh

Αν Ε Σο Μπακ Ουρο Σουντο Κον(γκ) Γιόκ

Τζουν Γκουλ Τζασε

χτύπημα από μέσα προς τα έξω με την κόψη του χεριού

μπροστινή στάση

Kap Kwon Kong Kyuk

Jun Gul Jaseh

Καπ Κουον Κον(γκ) Γιόκ

Τζουν Γκουλ Τζασε

χτύπημα με το πίσω μέρος της γροθιάς

μπροστινή στάση

Jip Kye Shon Kong Kyuk

Jun Gul Jaseh

Τσιπ Κεσον Κον(γκ) Γιόκ

Τζουν Γκουλ Τζασε

χτύπημα στον λαιμό με την άνω κόψη της παλάμης (αντίχειρα/δείκτη)

μπροστινή στάση

Pal Koop Kong Kyuk

Jun Gul Jaseh

Παλ Κουπ Κον(γκ) Γιόκ

Τζουν Γκουλ Τζασε

από έξω προς τα μέσα χτύπημα με τον αγκώνα

μπροστινή στάση

Chil Pal Koop Kong Kyuk

Jun Gul Jaseh

Τσιλ Παλ Κουπ Κον(γκ) Γιόκ

Τζουν ΓκουλΤζασε

από κάτω προς τα επάνω χτύπημα με τον αγκώνα

μπροστινή στάση

Pal Koop Chi (Ri) Kee

Kee Mah Jaseh

Παλ Κουπ Τσι(Ρι) Κι

Kι Μα Τζασε

χτύπημα με τον αγκώνα

πλάγια στάση (στάση του αλόγου)/πέλματα παράλληλα

Yang Pal Soo Do Mahk Kee
Hu Gul Jaseh

Γιανγκ Παλ Σουντο Μακι

Χου Γκουλ Τζασε

διπλή ταυτόχρονη άμυνα/μπλοκ με τις κόψεις των χεριών σε μεσαία και ψηλή θέση
πίσω στάση

Tuel Oh Choong Dan Ssang Soo (Yuk) Mahk Kee

Jun Gul Jaseh

Του(ε)λ Ο Τσουν Νταν Σανσου (Γιουκ) Μακι

Τζουν Γκουλ Τζασε

αντίθετο χέρι/πόδι στο κέντρο άμυνα/μπλοκ με τα δύο χέρια

μπροστινή στάση

Tuel Oh Kwan Soo Kong Kyuk

Jun Gul Jaseh

Του(ε)λ Ο Κουαν Σου Κον(γκ) Γιόκ

Τζουν Γκουλ Τζασε

αντίθετο χέρι/πόδι “κάρφωμα” χέρι/λόγχη

μπροστινή στάση

καί όλες οι προηγούμενες

Συνδυασμοί κινήσεων δύο ή/και τριών

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΔΙΩΝ (ΤΖΟΚ ΓΚΙ)

Ahp Podo Cha Gi

Bahl Cha Gi Jhoon Bee

Απ Ποντο Τσα Γκι

Μπαλ Τσα Γκι Τσουν Μπι

μπροστινό λάκτισμα σναπ (χτυπάει και επιστρέφει)

θέση γιά λακτίσματα

Dwi Ahn Ye Seo Bahk Euro Cha Gi

Bahl Cha Gi Jhoon Bee

Ντουι Αν Ε Σο Μπακ Ουρο Τσα Γκι

Μπαλ Τσα Γκι Τσουν Μπι

από μέσα προς τα έξω λάκτισμα (ημικύκλιο) περιστρέφοντας το σώμα 180ο

θέση γιά λακτίσματα

Dwi Ηuryo(Dollyo) Cha Gi

Bahl Cha Gi Jhoon Bee

Ντουι Χουριο{(Ν)τολ (ρ)ιο} Τσα Γκι

Μπαλ Τσα Γκι Τσουν Μπι

πλάγιο ημικυκλικό λάκτισμα μέσα/έξω με την φτέρνα ή το πέλμα περιστρέφοντας το σώμα 180ο

θέση γιά λακτίσματα

Chit Bahl Gi

Kee Ma Jaseh

Τσιτ Μπαλ Γκι

Kι Μα(κ) Τζασε

Πάτημα του αντιπάλου στο κουπντεπιε

πλάγια στάση (στάση του αλόγου)

Bal Ba Dak Euro Mahk Kee

Bahl Cha Gi Jhoon Bee

Μπαλ Μπα Ντακ Ουρο Μακι

Μπαλ Τσα Γκι Τσουν Μπι

από έξω προς τα μέσα λάκτισμα (ημικύκλιο) με την “καμάρα” του ποδιού

θέση γιά λακτίσματα

Ee Dan Dwi/Ti Cha Gi

Bahl Cha Gi Jhoon Bee

Ι Νταν Ντουι/Τι Τσα Γκι

Μπαλ Τσα Γκι Τσουν Μπι

πίσω λάκτισμα/χτύπημα με την φτέρνα με επιτόπιο άλμα

θέση γιά λακτίσματα

καί όλες οι προηγούμενες

 

ΧΙΟΝΓΚΣ (ΦΟΡΜΕΣ)

ΠΙΑΝ ΑΝ ΣΑΜ ΝΤΑΝ (3η ΠΙΑΝ ΑΝ/ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ “Η ΧΕΛΩΝΑ”) 27 κινήσεις

ΤΣΙΛ ΣΟΝΓΚ Ι ΡΟ (2η ΤΣΙΛ ΣΟΝΓΚ/ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ “7 ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΡΚΤΟΥ”) 29 κινήσεις

καί όλες οι προηγούμενες

 

ΙΛ ΣΟΥ ΣΙΚ ΝΤΕΡΙΟΝ

(Αυτοάμυνες από επίθεση γροθιάς με ένα βήμα)

1η - 2η - 3η  (Ιλ Μπον-Ι Μπον-Σαμ Μπον)

καί όλες οι προηγούμενες

ΧΟ ΣΙΝ ΣΟΥΛ ΝΤΕΡΙΟΝ

(Αυτοάμυνες από πιασίματα) από 14 ετών και άνω

Πιάσιμο του κεφαλιού (κεφαλοκλείδωμα)

Πιάσιμο από τα μαλλιά

καί όλες οι προηγούμενες

ΤΖΑ ΓΙΟΥ ΝΤΕΡΙΟΝ

(Ελεύθερος Αγώνας)

ΚΙΟΚ ΠΑ

(Σπασίματα) από 14 ετών και άνω

Tuel Oh Choong Dan Kong Kyuk - Αντίθετο χέρι/πόδι γροθιά στο κέντρο (διάφραγμα)

Tuel Oh Bahk Ye Seo Ahn Euro Soo Do Kong Kyuk - Από έξω προς τα μέσα χτύπημα με την κόψη του χεριού

Dwi Cha Gi - Πίσω λάκτισμα/χτύπημα με την φτέρνα

Ee Dan Ahp Cha Gi - Εναέριο μπροστινό λάκτισμα

 

ΘΕΩΡΙΑ

Τι σημαίνει Moo Duk Kwan (Μου Ντουκ Κβαν) ;

Moo: Δεν θέλω τη μάχη Duk: Πνευματική εκπαίδευση Kwan: Χώρος σχολής

Πώς λέγεται η τρίτη Πιαναν και πόσες κινήσεις έχει ;

Λέγεται Πιαν Αν Σαμ Νταν και έχει 27 κινήσεις

Πώς λέγεται η δεύτερη Τσιλ Σονγκ φόρμα και πόσες κινήσεις έχει ;

Λέγεται Τσιλ Σονγκ Ι Ρο και έχει 29 κινήσεις

Ποια κύρια συστήματα μαχητικών τεχνών μελέτησε ο Grand Master Hwang Kee ( Γκραντ Μάστερ Χουάνγκ Κη) ώστε να φτιάξει το Tang Soo Do  ;

Tae Kyun, SuBahk, Hwa Rang, Βόρειο-Κινέζικα στυλ (Μέθοδος των Tang), Νότιο-Κινέζικα στυλ, Karate-Do

Τι ήταν οι Hwa Rang Dan (Χουα Ρανγκ Νταν) ;

Οι Hwa Rang Dan (Χουα Ρανγκ Νταν) ήταν ένα σώμα αριστοκρατών στρατιωτικών με σκοπό να προστατεύουν το βασίλειο των Silla (Σιλλα)

 

 

back